Harmonogram egzaminów maturalnych 2016

Szanowni maturzyści! CKE (Centralna Komisja Egzaminacyjna), przedstawiła oficjalny  harmonogram egzaminów na 2016 rok. Zaplanowano je pomiędzy 4-tym a 27-mym maja 2016 r. Wiadomo też, że termin dodatkowy dla tych absolwentów szkół średnich, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE (Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej), to 1 do 17 czerwca 2016 roku. Sesja poprawkowa odbędzie się w dniach 23-26 sierpnia 2016 […]

Read More